Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
RCR Banat
Započeta realizacija projekta „BANATSMART“
headlights-2061730_960_720

Jula meseca započeta je realizacija projekta „Smart Urban Services Through Homogenous Quality Standard in Public Infrastructures for Higher Energy Efficiency - BANATSMART“ finansiranog od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija. Projekat je okupio četiri partnera, opštinu Plandište kao nosioca projekta, opštinu Rekaš (Rumunija), Agenciju za upravljanje energijom Temišvarskog okruga –AMET (Rumunija) i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona, kroz unapređenje sistema javnog osvetlјenja u prekograničnom području, uspostavlјanjem zajedničkih standarda u cilјu povećanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja.

Partneri na projektu su zaključili da pored mnogobrojnih zajedničkih problema, gorući problem na lokalnom nivou jeste rasipanje velike količine energije putem javne rasvete usled veoma zastarelih sistema, te su tako pokrenuli inicijativu za rešavanje problema neefikasnog sistema javne rasvete. Klјučni problemi podrazumevaju zastarelost instaliranih sistema javne rasvete, energetski neefikasne, što uzrokuje velike energetske gubitke, dovodi do povećanja troškova održavanja i dodatno opterećuje opštinski (javni) budžet. Unapređenjem ovog segmenta infrastrukture, koja je od opšteg interesa za društvenu zajednicu, i instalacijom novih LED svetilјki sa integrisanim sistemom praćenja i upravlјanja javnom rasvetom, omogućiće se kontrola količine angažovanja javne rasvete uz kontrolu troškova. Čitav sistem, u smislu razvoja upravlјačkog sistema, nabavke i instalacije nove opreme predmet je ovog projekta, kojim partneri teže da:

  • Smanje negativne emisije zagađenja,
  • Uštede novac u javnom budžetu,
  • Budu pripremlјene za korišćenje obnovlјivih izvora energije,
  • Dostignu visok stepen praćenja ušteda energije na godišnjem nivou.

Sa svim pedviđenim aktivnostima, projekat će doprineti smanjenju količine rasipanja električne energije na lokalnom nivou i velikoj uštedi u opštinskim budžetima.

Ukupna vrednost projekta je 1.631.506,80 eura, od čega se 1.386.780,78eura  finansira iz IPA sredstava, a realizacija projekta trajaće 24 meseca (14.07.2017. – 13.07.2019.).

29.08.2017